Ultrahot Superionic Ice

Ultrahot Superionic Ice! ಈ “ಐಸ್” ಲಾವಾಕ್ಕಿಂತ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Ultrahot Superionic Ice – ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೈಲಿನ ಎರಡು ಹಳಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತೀರಾ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ! ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗದ ಆ ಎರಡು …

Read More
Psychedelic

“Psychedelic” ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಡಗಿದೆ! Weird Science Behind Psychedelic

Psychedelic ವಿಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸುವ ಮಾಡುವ  ಈ ಔಷಧಗಳು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ! ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಂದು ಮಾನವರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು 68-72 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ …

Read More

Amazing Psychology and Mind Tricks in kannada

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನುಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ …

Read More