ಕನ್ನಡ Portals

Spread the love

“ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರು ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು,  ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ”

    ಕನ್ನಡ ತಾಣಗಳು 

   ಪೋರ್ಟಲ್ ಗಳು 

       ಕನ್ನಡ ಪ್ರಪಂಚ
ಅಮೇರಿಕ ಕನ್ನಡ 

ಕವಿಗಳು

   ದ್ವಿಭಾಷಾ ತಾಣಗಳು 

     ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

ಆಂಗ್ಲ ತಾಣಗಳು 

  ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ತಾಣ : ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಕೂಟಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು

ಮಠ -ಮಂದಿರಗಳ ವೆಬ್ ಸೈಟ್
ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ
ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು
ಸಿ.ಇ.ಟಿ. ಘಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು

Kannada History
http://www.ancientscripts.com/kannada.html
http://www.kamat.com/kalranga/kar/index.htm

   ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು

  ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ:

   ಕನ್ನಡ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್/Kannada Language tools Utility portal

   ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು

    ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

     ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ:

ಕನ್ನಡಮಿತ್ರ


Spread the love